Seeking new coffee varieties around the world

{For English, please scroll down}

Το «γενεαλογικό δέντρο» του καφέ Arabica θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει πολύ μεγάλες ρίζες, αλλά και παρακλάδια, αφού περιλαμβάνει πάρα πολλούς τύπους δέντρων με διαφορετικά γενετικά χαρακτηριστικά. Από αυτά, περίπου 700 μελετήθηκαν από τον οργανισμό World Coffee Research και ομαδοποιήθηκαν σε 3 κύριες γενετικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορά τύπους που καλλιεργούνται κατά κόρον, συμπεριλαμβανομένων των Bourbon/Typica και όλων των παράγωγων τους και προέρχονται από την Υεμένη και την περιοχή Harar της Αιθιοπίας, τη δεύτερη ομάδα που αποτελείται από καλλιέργειες που προέρχονται από τα δάση Tipi και Sheko της δυτικής Αιθιοπίας και την τρίτη ομάδα που αποτελείται από καλλιέργειες που προέρχονται από την Jimma και Bonga της νοτιοδυτικής Αιθιοπίας.

Αν και η ιστορία του καφέ είναι μακρά, ο καφές υστερεί αρκετά στην καινοτομία και την εξέλιξη, μιας και μόλις στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ξεκίνησε η έρευνα και η χρήση του DNA στον καφέ.

Πλέον υπάρχει μία νέα προσέγγιση στον καφέ, και εστιάζεται στον συνδυασμό της παράδοσης με τη σύγχρονη τεχνολογία και επιστήμη για νέα φυτά με ανθεκτικότητα και ποιότητα. Αυτή η νέα προσέγγιση, όμως, έχει φέρει και νέες προκλήσεις, όπως είναι το νέο κύμα καφέ, η κλιματική αλλαγή, η εξέλιξη των ασθενειών και η «μετανάστευση» των ποικιλιών (variety evolution, όπως συνηθίζω να την αποκαλώ).

Ξεκινώντας από το νέο κύμα καφέ, αυτό προσανατολίζεται στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το traceability, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των παραγωγών και την αναζήτηση καφέδων εξαιρετικής ποιότητας. Μία χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι η Geisha, η ποικιλία που τάραξε τα νερά και ενώ υπήρχε για αρκετά χρόνια στην Κεντρική Αμερική (Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα, Παναμά), όμως μόνο από το 2006 και μετά άρχισε να αναγνωρίζεται. Ιδιαίτερη είναι και η περίπτωση της Sidra από την φάρμα La Palma El Tucan.

 

Πρόκληση για την καλλιέργεια του καφέ αποτελεί, όμως, και η κλιματική αλλαγή και ο λόγος είναι ότι το φυτό του καφέ είναι πολύ ευάλωτο στις μεταβολές. Αν και θα ανεχθεί ακραίες καταστάσεις, η απόδοσή του θα επηρεαστεί πολύ. Έτσι, είναι σημαντική η ενημέρωση και η οργάνωση των παραγωγών ώστε να προετοιμαστούν αποτελεσματικά, λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης, όπως είναι οι γενετικές έρευνες στον καφέ, τα τεχνάσματα στον τρόπο καλλιέργειας για την προστασία του φυτού και η αναθεώρηση των μέχρι σήμερα, γνωστών πρακτικών. Σε αυτό βοηθούν και μεγάλα ερευνητικά κέντρα του καφέ, τα οποία παράγουν υβρίδια που επιλέγονται με βάση την υψηλή και σταθερή απόδοση, την ανθεκτικότητα στις ασθένειες, την ποιότητα στο φλιτζάνι και την ανθεκτικότητα στις κλιματικές αλλαγές. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται μελέτες για δημιουργία ποικιλιών Arabica με ενσωμάτωση χαρακτηριστικών της Coffea Canephora (Robusta) ή Timor Hybrid  (φυσική διασταύρωση) με στόχο, αφενός τη διατήρηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών, όπως η ανθεκτικότητα στο «rust», μία ασθένεια που δημιουργεί σκουριά στα φύλλα του καφέ και ταλανίζει τους παραγωγούς, αλλά χωρίς τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά όπως η χαμηλή ποιότητα στο φλιτζάνι.

Ταυτόχρονα, πλέον υπάρχει και η «μετανάστευση» των ποικιλιών (variety’s evolution), όπου χαρακτηριστικές ποικιλίες περιοχών με επιθυμητά χαρακτηριστικά μεταφυτεύονται σε τελείως διαφορετικές περιοχές, όπως για παράδειγμα, ο ETHIOPIA, COSTA RICA (Finca Sumava De Lourdes), ο BOURBON RWANDA, COSTA RICA (Telia, Herbazu Micromill) και ο SL28, COSTA RICA Leoncio, (Herbazu Micromill). Στη φάρμα Telia, μάλιστα, υπάρχει η ίδια ποικιλία (Geisha) με διαφορετικά φαινότυπα (DNA).


Arabica’ s coffee family tree is said to have very large roots and branches as it includes many types of trees with different genetic characteristics. Of these, approximately 700 were studied by World Coffee Research and grouped into 3 major genetic groups. The first group relates to widely grown varieties, including Bourbon / Typica and all their derivatives, originating in Yemen and the Harar region of Ethiopia, the second group consists of crops from the Tipi and Sheko forests of western Ethiopia and the third group consists of crops from Jimma and Bonga from south-west Ethiopia.

Even though the history of coffee is long, coffee lacks innovation and development, since research and the use of DNA in coffee began in the early 1990s.

Nowdays there is a new approach to coffee, and it focuses on combining tradition with modern technology and science for to grow new plants with durability and quality. This new approach, however, has brought new challenges, such as the new wave of coffee, climate change, disease progression and variety evolution, as I call it.

 

The new wave of coffee, it focuses on quality, sustainable growth and traceability, improving the living standards of producers and looking for premium quality coffees. Geisha, the variety that shook things up, is a textbook case. Having been in Central America (Costa Rica, Guatemala, Panama) for several years, it’s value has not been appreciated until 2006. A unique case is that of Sidra from the La Palma El Tucan farm.

Climate change is another challenge for coffee growth, due to the vulnerability of the plant to changes. Although it can withstand extreme situations, it’s performance will be greatly affected. Therefore, it is important to inform and help organize the producers in order to take measures such as genetic research into coffee, cultivating plant protection and reviewing the practices known until today. This is aided by large coffee research centers, which produce hybrids that are selected on the basis of high and stable yield, disease resistance, cup quality and resistance to climate change. This is why Arabica varieties are being studied to incorporate the features of Coffea Canephora (Robusta) or Timor Hybrid (natural junction) in order to maintain the desired characteristics such resistance to rust, disease that causes rust on coffee leaves, which is one of the diseases concerning the producers worldwide, while eliminating the unwanted features like low quality in the cup. At the same time, there is now a variety’s evolution, where characteristic varieties of certain areas with desirable features are transplanted into completely different areas, such as ETHIOPIA, COSTA RICA (Finca Sumava De Lourdes), BOURBON RWANDA, COSTA RICA (Telia, Herbazu Micromill) and SL28, COSTA RICA Leoncio, (Herbazu Micromill). In fact, at Telia farm there is the same variety (geisha) with different phenotypes (DNA).

 

Variety Evolution

Το πόσο ξεχωριστός είναι ο καφές που έφτασε πριν λίγες εβδομάδες στα χέρια μου, το ήξερα καθώς τον είχα δοκιμάσει στην φάρμα δυο φορές και είχα παρακολουθήσει από κοντά την ανάπτυξή του. Όχι μόνο ποιοτικός, όχι μόνο σπάνιος, ασυνήθιστος, και κυρίως σύγχρονος, ολοκαινούργιος, η παραγωγή του βασίζεται σε δυο μοναδικές καινοτομίες. Είναι η Sidra. Είναι ένας καφές που προέρχεται από την διασταύρωση δυο ποικιλιών, πρόκειται για την γέννηση μιας νέας ποικιλίας, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικά χαρακτηριστικά, τα οποία απόκτησε από τις δυο ποικιλίες- προγόνους, την Typica και την Red Bourbon. Για πρώτη φορά το 2016, μετά από τρία χρόνια καλλιέργειας και ακόμα περισσότερο καιρό με πειραματισμούς και μελέτες, στην φάρμα La palma y El Tucan της Κολομβίας, επικεντρώθηκαν σε αυτή την επένδυση, ένα στοίχημα που κερδήθηκε μόλις βγήκε η πρώτη σοδειά της σειράς Legendary Series, την οποία αγόρασα ολόκληρη για το Taf Roastery. Η γεύση της Sidra είναι υπέροχη, δεν μοιάζει με κανένα άλλο espresso από αυτά που είχα δοκιμάσει, έχει γεύση και οξύτητα φρέσκου μήλου, αυτό που επίσημα θα λέγαμε malic.

Με αφορμή τη Sidra,  δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στην μικρή ή μεγάλη επανάσταση που συμβαίνει στον καφέ τα τελευταία χρόνια. Στην Κεντρική Αμερική, στις φυτείες και τα φυτώρια του καφέ που επισκέπτομαι, εδώ και τρία χρόνια συναντώ ποικιλίες που έχουν «μεταναστεύσει», προέρχονται από έναν άλλο τόπο και τώρα μεγαλώνουν κάπου αλλού, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μιλώντας με παραγωγούς από την Γουατεμάλα, μου είπαν πως η geisha υπήρχε στα εδάφη τους εδώ και είκοσι χρόνια, ωστόσο επειδή δεν είχαν ανακαλύψει την  δυναμική της, δεν την εκμεταλλεύτηκαν. Σήμερα η γκέισα του Παναμά θεωρείται χρυσός.

phonto (6)
Η μεταφορά μιας ποικιλίας από τον τόπο που γεννήθηκε σε μια άλλη χώρα, όπως και τα υβρίδια των ποικιλιών που μεγαλώνουν μακριά από την γενέτειρά τους, έχουν στρέψει την παγιωμένη αντίληψη ότι η επεξεργασία μπορεί να κάνει τον καφέ σπουδαίο, κάτι που ισχύει ως σήμερα. Θεωρώ πως αυτή η τάση, με τις πολύπλοκες επεξεργασίες, είναι στο peak της. Οι παραγωγοί – καλλιεργητές έχουν δώσει την δύναμη ξανά στο έδαφος.

phonto (5)
Στην Κόστα Ρίκα μεγαλώνουν αυτή την στιγμή εξωτικές ποικιλίες, που είχα την χαρά να δω στο πρόσφατο ταξίδι μου. Η φάρμα Leoncio του Antonio Barrantes πέρσι έδωσε την υπέροχη SL28, ενώ στην  Telia ο ίδιος καλλιέργησε την η Ethiopia 47, από τη φάρμα Sumava de Lourdes του Fransisco Mena θα πάρουμε τη Mokka και την Ethiopia 41, όλες αυτές είναι ποικιλίες καινούργιες, και βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της καλλιέργειάς τους και σίγουρα θα δώσουν πολύ καλά αποτελέσματα στα επόμενα.

phonto (8)
Αντίστοιχα στην Γουατεμάλα, στην φάρμα Baquelito, ο Juan Carlos Estevez ετοιμάζει το mutation της Pacamara, με το περίεργο όνομα Purpurasia, όπως και την νέα ποικιλία Catimarago, μια διασταύρωση των ποικιλιών Catimor και Maragojipe. Ξεπεράσαμε το στάδιο της αναζήτησης μιας καινοτόμας επεξεργασίας (π.χ. οι καφέδες της Costa Rica με την επεξεργασία honey, yellow honey, black honey, red honey etc).  Στα εδάφη που βρίσκονταν οι “παραδοσιακές” caturra, catuai, τώρα μεγαλώνουν οι νέες, διασταυρώσεις, υβρίδια, μεταλλάξεις.
Στην Κόστα Ρίκα που πέρασε όλη αυτή την φάση των honeys, τώρα αναζητώ μια νέα ποικιλία που να επεξεργάζεται με κλασικό τρόπο, αυτό που εκεί ονομάζουν white honey – στην πραγματικότητα πρόκειται για washed.
Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο αξίζει να δούμε το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι παραγωγοί, καθώς έρχονται πολύ κοντά στο φυτό, το παρακολουθούν και αφουγκράζονται τις ανάγκες του, έτσι αναπτύσσουν δομημένα microlots, εκπαιδεύονται στο cupping, έχουν πλέον μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ρόλο. Προσπαθούν, καινοτομούν, δεν έχει σημασία η τελειοποίηση αλλά ο πειραματισμός, ειδικά για εμάς τους αγοραστές και αναζητητές, καθώς κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον μας και προσφέρουν νέες γεύσεις.
Διαπιστώνω, πάραυτα, πως, τώρα που έχει μετατοπιστεί το βάρος στην ποικιλία, ψάχνω σταθερά μια ιδιαίτερη ποικιλία η οποία μπορεί να επεξεργαστεί με ένα παραδοσιακό τρόπο και το αποτέλεσμα των δυο να είναι απόλυτα ταιριαστό. Ζητάω πολλά;
—————————————————————————————————

phonto (7)

I knew how special is the coffee that arrived in the roastery a few weeks ago, as I had tried and tasted it in the farm twice and I had been close while it was developing. It is not just  another high quality raw material, is of great quality, not only hard to find, but rare, uncommon, mostly contemporary, brand new, as its production is based on two unique innovations. This is the Sidra. It is a crossed variety with excellent characteristics that have been acquired from its ancestors, the Typica and Red Bourbon varieties. For the first time in 2016, after three years of cultivation and even more time with experiments and studies, the farm La palma y El Tucan in Colombia, focused on this concept, a bet that was won with the first harvest of the Legendary Series of Sidra. I purchased the entire crop for Taf Roastery. The taste of Sidra is wonderful, not like any other espresso that I have tasted before, it has fresh apple flavor and acidity, formally we would say it has malic character.

phonto (9)
The Sidra gives me motive to write about what is happening in coffee industry the last few years. In Central America,I have noticed in the plantations and nurseries of coffee that I visit, that the last three years varieties have “migrated” from their birth places to grow elsewhere, I would say with satisfactory results. Producers from Guatemala admit that the Geisha existed in their territories for twenty years, but as they had not discovered its dynamic, they didn’t exploit it. Today Geisha from Panama is considered pure gold. The transplantation of a variety from where it was born in another country, such as  the hybrid varieties, have turned the established perception that processing can make great coffee. I think this trend, complex processing methods are at their peak. However, at the same time it seems that producers and farmers have given power back to the ground.

phonto (1)
In Costa Rica at this very moment exotic varieties are planted and I had the pleasure to see them up close during my recent trip. The Leoncio farm of Antonio Barrantes gave last year a great SL28 variety,  while his Telia farm Ethiopia 47 is developing, farm Sumava de Lourdes of Francisco Mena is about to share its Mokka and Ethiopia 41 first crops, all new, varieties. These small trees are in their early years of cultivation and will certainly give very good results in the near future.

phonto (4)
Similarly, in Guatemala in Baquelito farm, Juan Carlos Estevez prepares a mutation of Pacamara, with the not ordinary name Purpurasia, such as a new variety named Catimarago, a cross of Catimor and Maragojipe varieties.
We have moved beyond the phase of researching for an innovative processing (e.g. coffees of Costa Rica with the honey process- yellow honey, black honey, red honey etc). In the same terroir that traditionally we would find Caturra and Catuai varieties, new crossings, hybrids and mutations are now developed.
In Costa Rica, mother of the new “honeys” in processing, I am now looking for a new variety to be processed in a conventional method. It is what they would call white honey and it is in fact the washed process.

phonto (3)
Within this context, it is worth seeing the big advantage for producers, they actually come closer to the plant itself, they listen to the soil’s needs, thus they develop structured microlots, they get trained in cupping, they have taken a more active role. They try new things and get to innovate. It doesn’t matter if they get to perfection, experiment is all that matters, especially for us, the green bean buyers and seekers, as this procedure keeps our attention rapt and also offers new flavors.

I realize that, now that the emphasis is given on the variety, I still search for a special variety which can be processed with a traditional method and their result would be perfect. Am I asking for too much?

 

Waiting for the very first Sidra

phonto (4)

A few weeks ago I traveled to the Eastern Cordillera of the Andes, to taste the first harvest of Sidra coffee in one of my favorite farms, the sophisticated La Palma y el Tucan. I was their guest for two days in the beautifully located farm, staying in the wooden eco friendly cabins. The feeling of sleeping and waking up in such an environment, it is not easy to describe in words. Tranquility, sounds from the river Apulo passing through trees, unique sense.

phonto (1)phonto (5)

phonto (2)

phonto (3)

phonto

phonto (3)

The fruits of Sidra grow on trees that reach up to 2.5 meters high just in the first three years, in a very specific microclimate with high humidity levels. Already on the farm the plant has adapted so well. The formation of the branches coming from the trunk resembles that of Geisha. We evaluated 6 picolots including Sidra, extremely small quantities of different varieties, Heroes and Legendary virieties, like the owners have named them, which make only 1% of production. Of these, I have chosen the Sidra and bought their entire production, a limited reserve lot for the project of Direct Relationship for Taf coffee, which is expected to arrive soon in the roastery in Athens. For the processing, they used a Lactic-Acid Fermentation, which resulted in a complex cup full with notes of cedar and red apple, so special.

phonto (4)

I feel so excited about this very first harvest, the moment of 2015 that someone will know how Sidra from La Palma y El Tucan, in Taf roasting tastes like.

The evening at the farm passed pleasantly, by drinking Argentinian Merlot, with strong tannins in the mouth and an exquisite rum Santa Teresa Gran Reserva from Venezuela, accompaniment of traditional music. All happened slowly and when even thinking of that two nights there, is enough to feel that you can lose yourself in the Cordillera.

You can watch the amazing  video that my friends – owners of the farm La Palma y El Tucan made for our collaboration here!
Enjoy!