The Creativa Coffee District, Panama

Καταγραφή1

Τον Ιανουάριο του 2019, επισκέφθηκα τον Παναμά για να δω από κοντά την Creativa Coffee District, ένα project που το δημιούργησε η ομάδα της La Palma Y El Tucan από την Κολομβία, και είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει να συνδυάσει την υψηλή ποιότητα καφέ με την τέχνη.

Φέτος την ίδια περίοδο που επισκέφθηκα πάλι τον Παναμά , είδα την εξέλιξη του project, και είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Felipe, εμπνευστή αυτού του project.

2

Στην ερώτησή μου γιατί δημιούργησε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο, απάντησε ότι ο στόχος του ήταν να διαμορφώσει μία έκταση στον Παναμά η οποία θα μπορούσε να γίνει χώρος έκφρασης των ίδιων στόχων με τις εταιρίες του υπόλοιπου ομίλου (La Palma Y El Tucan, Del’Acua Paradise, Flavor Equation).

Επέλεξε τον συγκεκριμένο χώρο διότι αγαπά ιδιαίτερα την ποιότητα καφέ που παράγει το έδαφος του Παναμά το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Μετά από περίπου 1,5 χρόνο αναζήτησης βρήκαν την έκταση για  την Creativa Coffee District η οποία προηγουμένως ονομαζόταν Cafétalera  Rio Cochea  και  wetmill του Rio Cochea o οποίος χτίστηκε την δεκαετία του 1950 και ήταν ο εμβληματικός μύλος παραγωγής καφέ για την περιοχή tου Boquete  για πολλά χρόνια. Αυτό το είδαν ως μια ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αυτό που επιθυμούν στον χώρο του καφέ, δηλαδή να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές παραγωγής,  με κοινωνική υπευθυνότητα αλλά επίσης και να προσπαθήσουν να συμπεριλάβουν πρακτικές οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αλλάξουν την οπτική των καταναλωτών για την αγορά του καφέ.

Επιπλέον είδαν και μία ευκαιρία η οποία προέκυψε συνδυάζοντας μαζί και την τέχνη. Είδαν την πιθανότητα ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο επεξεργασίας καφέ το οποίο έχει 3000τμ patio, πολλά τετραγωνικά εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού και κατασκευών και όλα αυτά τα είδαν ως έναν καμβά στον οποίο ο συνδυασμός τη τέχνης και της παραγωγής του specialty καφέ, θα τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν την αλλαγή, δηλαδή πως μπορούμε να προσεγγίσουμε υπεύθυνα την παραγωγή του specialty καφέ από μία περιβαλλοντική και κοινωνική οπτική.

5

Επίσης αυτό το project δεν σχετίζεται με την παραγωγή του καφέ, δηλαδή δεν μπορούν να καλλιεργήσουν καφέ, άρα είναι αποκλειστικά ένας τόπος ο οποίος στοχεύει/εξυπηρετεί  στην μεταμόρφωση του specialty καφέ από το κεράσι, στον πράσινο καφέ έως το τελικό προϊόν. Άρα ο στόχος τους είναι να επικεντρωθούν στον specialty καφέ χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα και την καλλιέργειά του.

6

Κατά συνέπεια κατά μία έννοια είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν coffee cherries  από την τοπική κοινωνία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εδραιώσουν καλές σχέσεις με τους καλλιεργητές του specialty καφέ της περιοχής του Boquete και του Volcan.

Δεν συμφωνούν ότι η κοινωνία πρέπει να μείνει απρόσκλητη σε διαγωνισμούς όπως συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια. Για παράδειγμα θα ήθελαν πολύ να αξιοποιήσουν έναν χώρο στην Creativa και να τον χρησιμοποιήσουν σε συνδυασμό με την τέχνη προκειμένου να δηλώσουν την εναντίωσή τους σε αυτό. Επίσης δεν συμφωνούν με την άνιση διανομή στην αλυσίδα αξιών του καφέ. Δηλαδή ειδικά οι μικρότεροι καλλιεργητές specialty καφέ οι οποίοι είναι και οι πλέον ευάλωτοι θα έπρεπε να έχουν μία καλύτερη/δικαιότερη διανομή εισοδήματος και αυτό θέλουν να το δηλώσουν μέσα από την τέχνη η οποία παρουσιάζεται στον δικό τους wetmill. Επιπλέον θέλουν να προσκαλέσουν καλλιτέχνες για να τους βοηθήσουν να μεταδώσουν αυτό το μήνυμα, άρα ουσιαστικά θα είναι σαν να συνδυάζουν δύο δυνάμεις οι οποίες βοηθούν η μία την άλλη, την τέχνη η οποία είναι η οδηγός της αλλαγής και την παραγωγή specialty καφέ η οποία θα έπρεπε να καλλιεργήσει και να βοηθήσει την βιομηχανία να επανέλθει με κάποιον τρόπο.

Από αυτό προέρχεται και η φράση που έχουν εκτυπώσει επάνω στα σακιά τους «game the change”. Θα μπορούσαν να είχαν πει «change the game» αλλά επιθυμούν να εμπνεύσουν την αλλαγή και να γίνουν μία διαφορετική επιλογή στην επεξεργασία των φυτών του καφέ ανά τον κόσμο. Άρα η περισσότερη παραγωγή καφέ εκεί θα γίνεται με ελάχιστη χρήση νερού και με την συμμετοχή των ντόπιων στις διαδικασίες επεξεργασίας καφέ. Και όλα τα κεράσια προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς οι οποίοι χρειάζονται μία βοήθεια στις περιοχές του David και του Dolega.

Τέλος επιθυμούν να γίνουν ένα κέντρο ανάπτυξης της τέχνης, θα τους άρεσε πολύ να δουν σε αυτόν τον χώρο θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις, καλλιτέχνες ο οποίοι θα διαμένουν για χρονικό διάστημα και θα εργάζονται πάνω στα έργα τους στην Creativa, πρόγραμμα εκπαίδευσης καφέ και τουριστική ανάπτυξη καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον χώρο του καφέ ή της τέχνης, αλλά παρ’όλα αυτά θα ήθελαν να επισκεφθούν τον χώρο και έτσι θα ήθελαν να υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος ο οποίος θα τους φέρει κοντά σε αυτά.

8

Ευελπιστούν ότι οι σχέσεις τους με τους neighbors θα είναι μακροχρόνιες, όπως έχουν κάνει και με την La Palma Y El Tucan και την Del’Agua, αυτή είναι η πρώτη χρονιά που συνεργάζονται με τις γειτονικές φάρμες αλλά θέλουν ένα μοντέλο το οποίο κάθε χρόνο θα αποδίδει και για τις δύο πλευρές ούτως ώστε να υπάρξει μία μακροχρόνια σχέση.

9

Με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο να συμμετάσχω και εγώ σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, με τον τρόπο μας, όπως η επιλογή διαφόρων microlots που θα ετοιμάζονται στον σταθμό επεξεργασίας, και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Taf Direct Relationship Coffee. Και πιο συγκεκριμένα από την συγκομιδή 2020 επέλεξα μετά από cupping evaluation που έγινε στον εξωτερικό χώρο της Creativa 3 lot με πολύ ιδιαίτερο  taste profile,  και στους επόμενους μήνες θα φτάσουν στο Taf roastery και μετά στα cafe.


 

In January 2019, I visited Panama to see closely the Creativa Coffee District, a project created by La Palma Y El Tucan’s team from Colombia and is a place that wants to combine high-quality coffee with art.

This year around the same time that I visited Panama again, I saw the development of the project and had the opportunity to talk with Felipe, the creator of this project.

add-on2

To my question of why he created this space, he replied that his goal was to create a space in Panama that could become an expression space for the same goals for all the companies of the group (La Palma Y El Tucan, Del’Acua Paradise). , Flavor Equation).

He chose this place because of his particular love for high-quality coffee produced in the territory of Panama and its excellent soil. After about 1.5 years of searching, they found the perfect land for the Creativa Coffee District formerly called Cafétalera Rio Cochea and the Rio Cochea wetmill which was built in the 1950s and has been the flagship coffee mill for the Boquete area for many years. They saw this space as an opportunity to realize their vision in the coffee industry, not only to implement sustainable, socially responsible production practices but also to try to incorporate practices that will help them change the consumer’s view of the coffee market.

They also saw an opportunity in the case of combining art. They saw the abandoned space of coffee processing that has a 3,000sqm patio and many square meters of abandoned equipment and structures. At this view, they imagined a canvas in which the combination of art and specialty coffee production will help them communicate change, that is, how we can approach responsible specialty coffee production from an environmental and social point of view.

add-on3

Also, this project is not related to coffee production, namely, they cannot grow coffee there, so it is exclusively a space that aims/serves the transformation of specialty coffee from cherry to green coffee and then to final product. So their goal is to focus on specialty coffee without necessarily having to grow it.EN 2

So in a sense, they are forced to buy coffee cherries from the local community, which means they need to establish good relationships with the specialty coffee farmers in the Boquete area and the Volcan.

They disagree that society should be out of competition as it was a few years ago. For example, they would love to take advantage of a space at Creativa and use it in conjunction with art to express their opposition to it. They also disagree with the uneven distribution in the values coffee chain. That is, especially the smaller specialty coffee farmers who are the most vulnerable should have a better / fairer income distribution and that is what they want to declare through the art presented in their wetmill. Besides, they want to invite artists to help them convey that message, so it will essentially be like combining two forces that help each other, the art that is the driver of change and the production of specialty coffee that should to cultivate and help the industry come back in some way.

add-on4

They hope to build a long-lasting relationship with their neighbors, as they have done with La Palma Y El Tucan and Del’Agua, this is the first year they work with neighboring farms but they want to establish a model that will work every year for both sides so that there is a long-term relationship.

add-on

It makes me very happy to participate in this ambitious program, in our own way, such as the selection of various microlots that will be prepared at the processing station, and will be included in the Taf Direct Relationship Coffee program. And more specifically from the 2020 harvest, I chose after cupping evaluation that took place outdoors by Creativa 3 lot with a very special taste profile, and in the coming months they will reach Taf roastery and then the cafes.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s