Helping La Lorena Farm in Colombia

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, συμμετείχα σε ένα cupping session για την αξιολόγηση των καφέδων της φάρμας Monteverde στα γραφεία της Café 100 Años στην πόλη Ibagué της Κολομβίας. Εκεί δοκίμασα για πρώτη φορά καφέ από τη φάρμα του Hugo Mora, La Lorena.

Με τον Hugo και την οικογένεια του στη φάρμα La Lorena

Πρόκειται για μια έκταση 4 εκταρίων που βρίσκεται στην περιοχή της Tolima. Ο Ηugo αρχικά επέλεξε την ποικιλία Castillo αλλά απογοητεύτηκε με τις χαμηλές τιμές που πούλησε και έτσι άρχισε να χάνει τις ελπίδες του ως παραγωγός καφέ. Η τύχη του άλλαξε το 2015 όταν συνάντησε τον γείτονά του που εξήγαγε σπάνιες ποικιλίες σε υψηλότερες τιμές. Με τη βοήθειά του, ο Hugo μπόρεσε να βρει ποικιλίες Pink Bourbon, Maracaturra και Geisha.

Τρία χρόνια αργότερα ο Hugo συνάντησε τον Newerley Gutierrez, ο οποίος είναι Q Arabica Grader, παραγωγός καφέ 5ης γενιάς, ιδιοκτήτης της φάρμας Monteverde και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εξαγωγής καφέ Café 100 Años. Ο Newerley εκπαίδευσε τον Hugo σε θέματα επεξεργασίας καφέ και τον βοήθησε να καλλιεργήσει την ποικιλία  Mokka. Η προσπάθεια του Hugo απέδωσε, καθώς ο Newerley αναγνώρισε την ποιότητα της σοδειάς, την οποία και αγόρασε μέσω της Café 100 Años.

Με τον Newerley στα γραφεία της Café 100 Años

Κατά την διάρκεια του cupping session, παρατήρησα ότι οι καφέδες του Hugo είχαν πράγματι δυνατότητες, αλλά δεν μπόρεσα να διακρίνω όλες τις οι γεύσεις, κάτι που απέδωσα σε κακή διαδικασία επεξεργασίας.

Την επόμενη μέρα επισκέφτηκα τη φάρμα με τον Newerley και είδα ότι o Hugo χρησιμοποιούσε ένα χώρο μεταξύ της στέγης και των δωματίων του σπιτιού για να στεγνώσει ο καφές, κάτι το οποίο ήταν ανεπαρκές γιατί η οροφή κάλυπτε τον ήλιο. Επιπλέον, η φάρμα βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή με συχνή συννεφιά και λίγη ηλιοφάνεια – ένα ακόμα μειονέκτημα για τη φάρμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Hugo έπρεπε να επενδύσει σε ένα σωστό drying system, ωστόσο, οι οικονομικοί περιορισμοί της οικογένειας τον εμπόδιζαν.

O χώρος μεταξύ της στέγης και των δωματίων του σπιτιού όπου γινόταν το drying process.

Έχοντας αυτό υπόψη, αποφάσισα να στηρίξω την προσπάθεια του Hugo μέσω της χρηματοδότησης του Taf Direct Relationship Program, για την κατασκευή μιας marquesina – ένα κλειστό χώρο σαν θερμοκήπιο, με υψωμένα κρεβάτια (raised beds) με πλέγμα, στο οποίο κάθονται οι κόκκοι για να στεγνώσουν.

Η χρηματοδότηση ήταν απαραίτητη για τον Hugo και την οικογένειά του για την κατασκευή αυτής της δομής, η οποία του επέτρεψε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επεξεργασίας του καφέ και να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος, οδηγώντας σε αυξημένη κερδοφορία. Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος:

Μέσω του Taf Direct Relationship Program προσπαθούμε να στηρίζουμε τους παραγωγούς καφέ και τις τοπικές κοινωνίες, γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω τον Hugo και την οικογένειά του σε αυτό το έργο. Ο Ηugo είναι πλέον σε θέση να εμπορεύεται τους υψηλής ποιότητας καφέδες του με περισσότερη σιγουριά.


Last September, I participated in a cupping session for the evaluation of Monteverde farm coffees, in the offices of Café 100 Años in the city of Ibagué, Colombia and tasted coffees from Hugo Mora’s farm, La Lorena, for the first time. 

With Hugo and his family in Finca La Lorena

In 2010, Hugo purchased the farm, a 4 hectare land located in the coffee region of Tolima, Colombia. He planted 2 hectares of Castillo coffee seeds but was disappointed with the low prices it sold for and thus began to lose hope in the coffee industry. His luck changed in 2015 when he met his neighbor who exported a variety of exotic coffees that earned higher prices. With his help Hugo was able to find Pink Bourbon, Maracaturra, and Geisha coffee seeds for Lorena Farm. 

Three years later Hugo met Newerley Gutierrez. Newerley is a Q Arabica Grader and 5th generation coffee producer, owner of the Monteverde farm and CEO of Café 100 Años exporting company. He educated Hugo on coffee processing and sold him Mokka beans, which Hugo grew and harvested on the farm. His diligence paid off as Newerley recognized the quality of the product and paid a good price for it. 

With Newerley in the Café 100 Años offices

On the cupping table, I noticed that the coffees had potential but not all the flavors were coming through, which made me think that something was off with the post-harvest processing.

The next day I visited the farm and saw that their drying system, known as ‘Sarzo’ where coffee is dried between the roof and rooms of the house, was inadequate. The sun does not shine directly on the coffee since it is covered by the roof. Additionally, the farm is located in a mountainous area where there are often clouds and little sunlight – another disadvantage for Hugo’s farm. It was clear that Hugo needed to invest in a proper drying system if he wanted his coffees to reach their full potential. However, the economic limitations of the family prevented them from doing so. 

The ‘Sarzo’, where coffee is dried between the roof and rooms of the house.

With that in mind, I decided to support Hugo’s efforts through the Taf Direct Relationship Program fund for the construction of a marquesina – a drying system consisting of raised beds with a mesh that holds the beans while they dry. The funds were essential for Hugo and his family to construct this structure, which allowed him to increase efficiency in his processing line and improve quality of products – leading to increased profitability. 

The photos below show the project from start to finish:

Through the Taf Direct Relationship Program we strive to support coffee producers and local communities, so I was very happy to be able to help Hugo and his family with this project.  Hugo is now able to market his high-quality coffees with more confidence.

Advertisement

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s