FAF : Ένα διαφορετικό μοντέλο για τον καφέ της Βραζιλίας

Καταγραφή
Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου βρέθηκα στη Βραζιλία για τα πρωταθλήματα τoυ World Coffee Events. Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε η 3η θέση του barista της taf Στάθη Κορέμτα στο World Brewer’s Cup!


Μετά το πέρας των World Coffee Events και του συνεδρίου, είχαμε συμφωνήσει με το φίλο και ιδιοκτήτη της φάρμας FAF, Marcos Croce, να συνταξιδέψουμε οδικώς μέχρι τη φάρμα για το σαββατοκύριακο, ώστε να δω από κοντά το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ υπερήφανοι για την παροχή ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας που λαμβάνει σοβαρά την βιωσιμότητα τόσο από κοινωνική όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Στόχος τους είναι η διάδοση της βιώσιμης γεωργίας σε όλη τη Βραζιλία. Με απλά λόγια, η βιώσιμη γεωργία για αυτούς σημαίνει ότι είναι σε θέση να παράγουν σήμερα χωρίς να μειώσουν την ικανότητα να παράγουν αύριο.

Ταξιδέψαμε από το Belo Horizonte, την πρωτεύουσα της πολιτείας Minas Gerais, γνωστής για την παραγωγή καφέ, για πέντε ώρες νοτιοδυτικά προς τη φάρμα του, η οποία βρίσκεται στα όρια με την πολιτεία του Sao Paolo. Κατά την επίσκεψη μου, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη φάρμα, ενημέρωση και ανάλυση για τις πρακτικές της, αλλά και cupping. Η συγκεκριμένη φάρμα στοχεύει και στο να μεταδώσει τη φιλοσοφία της σε μικρότερους παραγωγούς-γείτονες. Έτσι, συνεργάζεται μαζί τους, με ένα πρόγραμμα υποστήριξης, το οποίο περιλαμβάνει τη μετάδοση των γνώσεων και των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τη διασύνδεση με artisan roasters. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήσαμε πολλά δείγματα από αυτούς τους μικροπαραγωγούς. Καθώς τρέχω αυτό το πρόγραμμα, FAF & Neighbors στην taf τα τελευταία 6 χρόνια, δεν θα μπορούσα να μην επισκεφθώ και τους μικρούς παραγωγούς-συνεργάτες.

Τους επισκεφθήκαμε κάτω από την καθοδήγηση του Marcos και είδαμε από κοντά πως πέρασαν από την παραγωγή ενός commodity προϊόντος, στην παραγωγή ενός προϊόντος με υπεραξία. Αναβαθμίζοντας την ποιότητα του, κατάφεραν να αναβαθμίσουν και την δική τους ποιότητα ζωής. Άνοιξαν τα σπίτια τους για εμάς, μας κέρασαν καφέ και κέικ και μας ξενάγησαν στις φάρμες τους. Οι Ivan & Rose,  Gertrudes & Celso και Joao & Juliana, στην μικροπεριοχή Boa Vista, μας ανέπτυξαν με θέρμη τα επικείμενα προγράμματά τους.

Την τελευταία μέρα πριν την αναχώρηση για Sao Paolo, ο Celso Minussi μας συνάντησε και πήραμε πρωινό στην FAF. Οι καφέδες του Ivan και του Celso, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο taf Roastery.


FAF : A Different Model for the Coffee of Brazil

During November I found myself in Brazil for the World Coffee Events Championships. Our 3rd place of Stathis Kortema’s barista at the World Brewer’s Cup gave us a special joy!


After the World Coffee Events and the conference, we agreed with my friend and FAF’s owner, Marcos Croce, to travel by road to the farm for the weekend so that we can see the sustainable development model they have used in recent years. They are very proud to provide a high quality product that takes sustainability seriously from both a social and an environmental point of view. Their goal is to spread viable agriculture across Brazil. Simply put, sustainable agriculture for them means they are able to produce today without reducing the ability to produce tomorrow.

We traveled from Belo Horizonte, the capital of Minas Gerais, known for coffee production, five hours southwest to the farm, which is in the border with the state of Sao Paolo. During my visit, there was a farm tour, information and analysis about its practices, but also a cupping. This farm also aims to convey its philosophy to smaller neighboring producers. Thus, they work with them, with a support program, which involves the transmission of knowledge and best practices, as well as the interconnection with artisan roasters. In this context, we evaluated many samples from these small producers. As I run this program, FAF & Neighbors in taf in the last 6 years, I could not miss visiting the small producer-partners as well.

We visited them under the guidance of Marcos and we saw closely how they went through the production of a commodity product, in producing a product with goodwill. Upgrading their quality, they also managed to upgrade their own quality of life.

They opened their homes for us, they offered us coffee and cakes and we traveled to their farms. Ivan & Rose, Gertrudes & Celso and Joao & Juliana, in the Boa Vista small area, have fervently developed their upcoming programs. On the last day before leaving for Sao Paolo, Celso Minussi met me and we took breakfast at FAF. The coffees of Ivan and Celso are currently in the taf Roastery.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s